Pages

જે છે તેના કરતા જે નથી તેની ઉપયોગીતા અને મહત્તા અધિકતર છે.

Thursday, June 14, 2012

10/6/2012 ના રોજની ટેટ ની પરીક્ષાનું જવાબો સાથેનું પેપર

જ. 10 નળાકાર બનાવી શકાય

2.
જ. બનાસ, સરસ્વતી અને રૂપેણ

3.
જ. 36

4.
જ. વયપત્રક

5.
જ. 10

6.
જ. Teacher speaks and students write

7.
જ. કબડ્ડી

8.
જ. dialogue

9.
જ. When have you joined this company?

10.
જ. GCERT - DIET - BRC - CRC - શાળા

11.
જ.1 મીલીમીટર=10 સેન્ટીમીટર

12.
જ. કોઈપણ પદાર્થને પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવે ત્યારે તેના કદ જેટલું પ્રવાહીનું સ્થળાંતર કરે છે.

13.
જ. વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય

14.
જ. સત્તા ધરાવતા પાંચ સભ્ય રાષ્ટ્રો પૈકી કોઈ પણ એકનો મત વિરોધી હોય તો નિર્ણય ન લઇ શકાય

15.
જ. The flowers are very colorful.

16.
જ. extensive

17.
જ. સમય, સંયમ, સુવાચ્ય, સુંદર, સૂરજ

18.
જ. શિક્ષકે ભાષા શિક્ષણમાં રસ નિષ્પન્ન કરાવી શકવું જોઈએ

19.
જ. gone

20.
જ. will have opened

21.
જ. લોહી શુદ્ધ કરવાનું

22.
જ. ઝવેરચંદ મેઘાણી 

23
જ. 2.5.1

24.
જ. too

25.
જ. Bachelor of Laws

26.
જ. શાળા તત્પરતાની પ્રવૃત્તિઓ કરાવવી

27.
જ. ઉદ્વીપક

28.
જ. ભારત  નાટ્યમ

29.
જ. અસંદિગ્ધ

30.
જ. દ્વિરુક્ત

31.
જ. ઈ. એલ. થોર્ન ડાઇક  ( Edward Lee Thorndike )

32. '
જ. કાર્ય સરળ હોય ત્યારે

33.
જ. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ

34.
જ. મોહનલાલ પંડ્યા

35.
જ. પાલનપુર

36.

જ. અનુષ્ટુપ

37.
જ. 2,00,000 કી.મી./સેકંડ40.
જ. જેનું મૂલ્ય 1 કરતા ઓછું  તેને શુદ્ધ અપૂર્ણાંક કહે છે.

41.
જ. 32

42.
જ. ગ, મ, ન, જ; વ, ર, સ, દ; ક, બ, અ, છ; પ, ડ, ત, ણ

43.
જ. 12મી માર્ચ, 1930 અને 78 સત્યાગ્રહીઓ

44.
જ. ચાર

45.
જ. મારી શાળામાંજ વિજયને દાખલ કરવા અને બીજા બાળકોની સાથે ભણાવવા એના વાલીને સમજાવીશ.

46.
જ. સંસદમાં બે ગૃહ હોય છે અને નીચલા ગૃહમાં 545 સભ્યો હોય છે.

47.
જ. AOVIVOA

48.
જ. message

49.
જ. Learning to grow

50.
જ. રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાન

51.
જ. 23 અને 25

52.
જ. nicely

53.
 જ. સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે શૂન્યાવકાશ છે.

54.
જ. plays

55.
જ. among

56. .
જ. accept

57.
જ. દિયર

58.
જ. વિવિધ સંખ્યા જૂથ

59.
જ. અવિભાજ્ય સંખ્યા છે (1 અવિભાજ્ય પણ નથી અને વિભાજ્ય પણ નથી)

60.
જ. ક્રીપ્સ મિશનની ભલામણોમાં હિંદને સ્વાયત્તતા ક્યારે આપવામાં આવશે તેનો ઉલ્લેખ હતો.

61.
જ. વિદ્યાર્થીને સમજાવી તેને શાંત રહેવા કહેશો

62. ?
જ. અકર્મક ક્રિયાપદ)

63.
જ. ફાતિમાને એના ઘરની ભાષા બોલવા દઈશ કારણકે શરૂઆતના ધોરણોમાં ઘરની ભાષા બોલવા દેવી જોઈએ

64.
જ. ઉમાશંકર જોશી

65. ?
જ. નરદેવ ભીમકની સુતા દમયંતી નામે સુંદરી

66.
જ. વ્યાકરણ

67.
જ. પાવાગઢ -અંબાજી- નડાબેટ (નડેશ્વરી) - માતાનો મઢ

68.
જ. સંમેય સંખ્યાઓમાં શૂન્ય, ધન પૂર્ણાંક, ધન અપૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક અને ઋણ અપૂર્ણાંકનો  થાય છે.

69.
જ. a few

70. '
જ. ખડખડાટ

71.
જ. કામિની કોકિલા કેલી કુંજન કરે

72.
જ. વર્તુળ

73.
જ. 4 દિવસ

74.
જ. મ્યુનિસિપાલિટી

75.
જ. રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ અને સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ

76.
જ. પૂર્ણાંકોના સરવાળા અને ગુણાકાર માટેના બધાજ ગુણધર્મો બહુપદીઓના સરવાળા અને ગુણાકાર માટે સાચા છે.

77.
જ. વારસો, વાતાવરણ, પરિપક્વતા અને ઉત્પ્રેરતા

78.
જ. કાચના ગ્લાસમાં પાણી લઇ તેમાં માટીનું ઢેફું નાખો

79.
જ. fluency

80.
જ. A letter is being written by Raju.

81.
જ. સંકેત, સંક્રામક, સંક્રાંતિ, સંખ્યા, સંક્ષિપ્ત

82.
જ. scattered

83. I am __________ tired to go in the party.
જ. too

84.
જ. દધીચિ

85.
જ. બાલચર

86.
જ. √2*r 

87.
જ. 3000 શબ્દો

88.
જ. વહાણ હાંકનાર

89.
જ. પોતાના દેખાવ પ્રત્યે વધુ સભાન બને છે

90.
જ. ભાગાકાર એ ગુણાકારનું વિરોધી છે એમ સમજાવીશ

91.
જ. She had written on the blackboard

92.
જ.  પોતાનો ગુણધર્મ છોડી નવો ગુણધર્મ ધારણ કરે છે

93
જ. ડો. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ , ડો. હોમીભાભા, ડો.વિક્રમ સારાભાઇ

94.
જ. ચેકમાં નામના સ્થાને નામ લખ્યું હોય અને 'ઓર બેરર' પર લીટી કરી હોય ત્યારે

95.
જ. ધોરણ 1, 2 અને ધોરણ 3, 4 ,5 એમ બે ભાગ પાડવા જોઈએ

96.
જ. 9

97.
જ.89999

100.
જ.1920 વર્ધામાં102.
જ.ધ્યાન આકર્ષિત કરવા જેની નીચે લીટી દોરી હોય તે શબ્દ

103
જ. Ball

104.
જ. sugar

105.'
જ. થોડાક દિવસ

106.
જ.ગર્ભાવસ્થા,શૈશવ,કિશોરાવસ્થા,તરુણાવસ્થા,યુવાવસ્થા,પ્રૌઢાવસ્થા,વૃદ્ધાવસ્થા


108.
જ.અહી દર્શાવેલ ત્રણેય
1.યુગ્મકોણોની  પ્રત્યેક જોડના બંને ખુનાઓના માપ સરખા હોય છે.
2.અનુંકોણનીપ્રત્યેક  જોડના બંને ખુનાઓના માપ સરખા હોય છે.
3.છેદીકાની એક જ બાજુના અંતઃકોણોની જોડના બંને ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે.

109.
જ.નેપાનગર - મધ્યપ્રદેશ

110
જ. બધાજ છે.
(B) C   (C) E   (D) Z


2 comments:

Haresh said...

Please don't plagiarize. Instead, you may help us serve others better :-)

- Haresh (Admin: http://gujarat-tat-2011.blogspot.com)

Rojgar Gujarat said...

Very nice blog. For Jobs, government exams and results Rojgar Gujarat is wonderful website